Υπηρεσίες ιατρείου

 
Ο χειρουργός ουρολόγος - ανδρολόγος Ανδρέας Γ. Πετρολέκας, στα ιατρεία του στον Πειραιά και την Αθήνα, προσφέρει στους ασθενείς του ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, με ευαισθησία και αμεσότητα, κάνοντας χρήση τεχνολογίας αιχμής, πάντα βασισμένος στην πολυετή του πείρα και στα τελευταία επιστημονικά δεδομένα όπως παρουσιάζονται στα διεθνή fora.

Πιο αναλυτικά, στις υπηρεσίες ιατρείου του συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες:

 • Ουροομετρία
 
 
Ουροομετρία
 
 
 
Και τα 2 ιατρεία είναι εξοπλισμένα με τελευταίας τεχνολογίας ουροροόμετρα, τα μηχανήματα με τα οποία εκτελείται η ροή ούρων ή ουροροομετρία. Πρόκειται για μια ανώδυνη εξέταση κατά την οποία ο ασθενής ουρεί σε ειδικό μηχανημα και γινεται μετατροπή του βάρους των ούρων σε γράφημα απεικόνισης της ταχύτητας ούρησης του ασθενούς δηλαδή η γραφική αναπαράσταση της ταχύτητας ούρησης.
 
 
 
 
Η ουροροομετρία είναι σημαντική για την διαφορική διάγνωση των διαφόρων δυσκολιών ούρησης και της ακράτειας των ούρων ενώ είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση της υπερπλασίας του προστάτη σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η εξέταση διαρκεί μερικά λεπτά και συνδυάζεται συνήθως με μέτρηση του υπολείμματος των ούρων μετά την ούρηση.

Ο ασθενής για να υποβληθεί στην εξέταση θα πρέπει να έχει καταναλώσει 3 ποτήρια νερό 1 ώρα προ της εξέτασης.
Συνήθως στο ιατρείο καταναλώνει και άλλη ποσότητα υγρών και όταν έχει μια φυσιολογική ανάγκη για ούρηση εκτελείται η ουροροομετρία. Ακολουθεί συζήτηση με τον ασθενή για το αποτέλεσμα και του χορηγείται εκτυπωμένο το αποτέλεσμα της εξέτασης.


 • Ουροδυναμικός έλεγχος
 
 
Ουροδυναμικός έλεγχος
 
 
 
Πρόκειται για μια εξειδικευμένη, ανώδυνη εξέταση όπου σε συνθήκες εργαστηρίου γίνεται αναπαραγωγή των 2 φάσεων της ούρησης, δηλάδη της φάσης πλήρωσης της ουροδόχου κύστεως και της φάσης ούρησης με σκοπό την πρόκληση των συμπτωμάτων ούρησης που εμφανίζει ο ασθενής ώστε με τις κατάλληλες μετρήσεις να γίνει η διάγνωση.
 
 
 
 
Η εξέταση είναι σημαντική για τη διάγνωση της ακράτειας των ούρων και της δυσκολίας στην ούρηση- χαμηλή ροή ή διακοπτόμενη ροή ούρησης σε άνδρες και γυναίκες. Επίσης είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις ασθενών με νευρολογικές παθήσεις όπως σκλήρυνση κατά πλάκας, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια που εμφανίζουν ουρολογικά συμπτώματα.

Πριν την ημέρα της εξέτασης ο/η ασθενής πρέπει να έχει κάνει μία καλλιέργεια ούρων.Η εξέταση διαρκεί 30’. Γινεται υπό τοπική αναισθησία. Τοποθετείται ένας μικρού μεγέθους ουροκαθετήρας στην κύστη και ένα μικρό μπαλόνι σαν υπόθετο στον πρωκτό. Η ουροδόχος κύστη γεμίζει με ορό και ζητείται από τον ασθενή να περιγράψει τί αισθάνεται ενώ ταυτόχρονα μετράται η πίεση εντός της ουροδόχου κύστεως. Στο τέλος ζητείται από τον ασθενή να ούρήσει ενώ ταυτόχρονα μετρώνται οι πιέσεις εντός της ουροδόχου κύστεως.

Με την εξέταση γίνεται η διάγνωση παθήσεων όπως η ακράτεια ούρων από προσπάθεια ή από επιτακτικότητα ή μεικτού τύπου, η αποφρακτική ούρηση λόγω υπερπλασίας του προστάτη και η νευρογενής κύστη, η βλάβη δηλαδή της ούρησης που οφείλεται σε νευρολογικές παθήσεις και που μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορες μορφές.
Η εξέταση γίνεται στο εξωτερικό ουρολογικό ιατρείο του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center.


 • Υπερηχογράφημα νεφρών κύστεως προστάτη με τελευταίας τεχνολογίας μηχάνημα υπερήχων της GE (ιατρείο Αθηνών και Πειραιά).
 
 
Υπερηχογράφημα νεφρών κύστεως προστάτη
 
 
 
Το ιατρείο των Αθηνών είναι εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας μηχάνημα της GE. Το ιατρείο του πειραιά είναι εξοπλισμένο με φορητό μηχάνημα υπερήχων.
 
 
 
 
Το υπερηχογράφημα είναι μια ανώδυνη και γρήγορη εξέταση που δίνει πολύ σημαντικές πληροφορίες στον κλινικό ιατρό για παθήσεις του νεφρού (λιθίαση, όγκοι, αποφρακτική ουροπάθεια κτλ), της ουροδόχου κύστης (όγκοι, λίθοι, εκκολπώματα κ.τλ.) και του προστάτη αδένα (π.χ. υπερπλασία).

Ο ιατρός είναι πιστοποιημένος από το Υπουργείο Υγείας για διενέργεια υπερηχογραφήματος του ουροποιογεννητικού συστήματος σε άνδρες και γυναίκες.


Η εξέταση είναι ανώδυνη, διαρκεί μερικά λεπτά και στο τέλος δίνεται στον ασθενή έκθεση για το αρχείο του.


 • Διορθικό υπερηχογράφημα προστάτη (ιατρείο Αθηνών).
 
 
Διορθικό υπερηχογράφημα προστάτη (ιατρείο Αθηνών)
 
 
 
Το μηχάνημα υπερήχων του ιατρείου των Αθηνών είναι εφοδιασμένο με σύγχρονη διορθική κεφαλή που επιτρέπει την ενδελεχή εξέταση του προστάτη και των σπερματοδόχων κύστεων για την ακριβή εκτίμηση του όγκου αυτών και την παρουσία παθολογικών ευρημέτων όπως κύστεις, λιθίαση, φλεγμονή, διόγκωση κ.λ.π
 
 
 
 
 • Triplex οσχέου - σηραγγωδών σωμάτων του πέους (ιατρείο Αθηνών).
 
 
Triplex οσχέου
 
 
 
Το μηχάνημα υπερήχων του ιατρείου των Αθηνών είναι εφοδιασμένο με σύγχρονη κεφαλή επιφανειακών οργάνων για την ενδελεχή εξέταση των όρχεων της επιδυδιμίδας, της ουρήθρας και των σηραγγωδών σωμάτων.
 
 
 
 
Το triplex οσχέου επιτρέπει την εκτίμηση της αιμάτωσης των όρχεων και συντελεί στη διάγνωση παθήσεων όπως η κιρσοκήλη, η συστροφή των όρχεων , κυστεις επιδυδιμίδας, υδροκήλη κτλ. Η εξέταση διαρκεί 10’ είναι ανώδυνη και χωρίς επιπλοκές.

Το
triplex σηραγγωδών σωμάτων επιτρέπει την εκτίμηση του στυτικού μηχανισμού του πέους μέσω ειδικών μετρήσεων μετά την έγχυση, υπό τοπική αναισθησία, στα σηραγγώδη σώματα του πέους αγγειοδραστικών ουσιών, συνήθως αλπροσταδίλης 10-20mcg. Η εξέταση διαρκεί 30’ και ο ασθενής επιστρέφει σπίτι με οδηγίες. Πιθανές επιπλοκές της διαγνωστικής εξέτασης που αντιμετωπίζονται πλήρως είναι ο πόνος και μικροαιμάτωμα στο σημείο της ένεσης ενώ πιο σοβαρή επιπλοκή είναι ο πριαπισμός, η επώδυνη παρατεταμένη πέραν των 4-5 ωρών στύση που αντιμετωπίζεται με ειδική θεραπεία.


 • Δοκιμασία στύσης με ενδοσηραγγώδη έγχυση αγγειοδραστικών ουσιών.
 
 
Δοκιμασία στύσης
 
 
 
Διενεργείται για την διαφορική διάγνωση της στυτικής δυσλειτουργία. Υπο τοπική αναισθησία εγχέεται στα σηραγγώδη σώματα του πέους αγγειοδραστική ουσία, συνήθως αλπροσταδίλη 10-20mcg, και αξιολογείται η στύση ως προς τη διάρκεια και την ένταση. Ένα θετικό αποτέλεσμα σηματοδοτεί την παρουσία ενός καλώς λειτουργούντος μηχανισμού στύσης στο επίπεδο των σηραγγωδών σωμάτων του πέους. Το αρνητικό αποτέλεσμα δεν αξιολογείται άμεσα, καθότι μπορεί να οφείλεται είτε σε δυσλειτουργία του μηχανισμού στύσης είτε σε ψυχολογικό stress του ασθενούς.
 
 
 
 
Η εξέταση στο ιατρείο διαρκεί ½ ώρα και ο ασθενής επιστρέφει σπίτι με οδηγίες. Πιθανές επιπλοκές της διαγνωστικής εξέτασης που αντιμετωπίζονται πλήρως είναι ο πόνος και μικροαιματώματα στο σημείο της ένεσης ενώ πιο σοβαρή επιπλοκή είναι ο πριαπισμός, επώδυνη παρατεταμένη στύση πέραν των 4-5 ωρών που αντιμετωπίζεται με ειδική θεραπεία.


 • Λήψη σεξουαλικού ιστορικού για διάγνωση στυτικής δυσλειτουργίας - υπογονιμότητας.
Πρόκειται για λήψη ενός λεπτομερούς, συγκεκριμένης δομής ιστορικού που σκοπό έχει την διαφορική διάγνωση της ψυχογενούς από την οργανική στυτική δυσλειτουργία καθώς και των πιθανών αιτίων υπογονιμότητας στον άνδρα. Διαρκεί περίπου 20’. Ακολουθεί λεπτομερής κλινική εξέταση και συνταγογραφηση εξετάσεων σε περίπτωση που δεν έχουν ήδη γίνει.

 • Διατομή βραχέως χαλινού
Ο χαλινός της ακροποσθίας σε κάποιους ανδρες εκ γενετής ή μετά από τραυματισμό είναι βραχύς με αποτέλεσμα η στύση να είναι επώδυνη και η διενέργεια της σεξουαλικής πράξης να καθίσταται δύσκολη αν όχι αδύνατη. Η θεραπεία στην περίπτωση γίνεται με τοπική αναισθησία στο ιατρείο και συνίσταται στη διατομή του βραχέως χαλινού με παράλληλη αιμόσταση. Μετά τη διατομή του χαλινού μπορεί να γίνουν ράμματα ή όχι. Τα ράμματα φεύγουν μόνα τους. Η όλη διαδικασία διαρκεί μερικά λεπτά. Στο τέλος δίδονται οδηγίες για περιποίηση του τραύματος. Συνήθως γίνεται επανεξέταση του ασθενούς σε 1 βδομάδα.

 • Ηλεκτροκαυτηρίαση κονδυλωμάτων
 
 
Ηλεκτροκαυτηρίαση κονδυλωμάτων
 
 
 
Τα κονδυλώματα είναι το πιο συχνό σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Πρόκειται συνήθως για ακροχόρδωνες- βλάβες του δέρματος με όψη σαν της κρεατοελιάς - που μπορεί να είναι μικρά ή μεγάλα, επίπεδα ή με μίσχο, που εμφανίζονται στην γεννητική περιοχή των ανδρών και των γυναικών. Οφείλονται στο ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων.
Η αντιμετώπιση τους γίνεται στο ιατρείο. Υπό τοπική αναισθησία αφαιρούνται ή καυτηριάζονται. Η όλη επέμβαση είναι ανώδυνη και διαρκεί μερικά λεπτά, ανάλογα με τον αριθμό των κονδυλωμάτων. Στη συνέχεια δίνονται οδηγίες για την περιποίηση του τραύματος.

 
 
 
 
 • Τοποθέτηση - αλλαγή ουροκαθετήρα
Ο ουροκαθετήρας χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της επίσχεσης ούρων,της κατακράτησης δηλαδή των ούρων σε άνδρες και γυναίκες. Σπανιότερα χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της ακράτειας των ούρων ή σε περιπτώσεις ασθενών που δεν μπορούν να μετακινηθούν ή έχουν κατακλίσεις κτλ.Οι καθετήρες είναι 2 ειδών : αυτοί που είναι φτιαγμένοι από latex και αυτοί από σιλικόνη. Οι καθετήρες από σιλικόνη είναι προτιμότεροι γιατί μπορεί να αλλάζουν σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και προφυλλάσουν περισσότερο από λοιμώξεις.

Τοποθέτηση ουροκαθετήρα μπορεί να γίνει και στα 2 ιατρεία. Γίνεται με τοπική αναισθησία και διαρκεί λίγα λεπτά. Στη συνέχεια δίνονται οδηγίες για την περιποίηση τους.

 • Διαστολή στενωμάτων ουρήθρας
 
 
Διαστολή στενωμάτων ουρήθρας
 
 
 
Στένωμα της ουρήθρας αποκαλείται η ελάττωση του αυλού της ουρήθρας σε άνδρες και γυναίκες. Εμφανίζεται κυρίως ως δυσκολία στην ούρηση με τη μορφή περιορισμένης ροής ή τσουξίματος.

Η αντιμετώπιση τους στο ιατρείο γίνεται με τοποθέτηση καθετήρων διαρκώς αυξανόμενης διαμέτρου. Γίνεται με τοπική αναισθησία και διαρκεί μερικά λεπτά.
 
 
 
 
 • Διαγνωστική προσέγγιση ουρολογικών και ανδρολογικών παθήσεων (ακράτεια ούρων, προστάτης, νυχτουρία, παθήσεις των νεφρών, ουροογκολογία, λιθίαση νεφρού και ουρητήρα, υπογονιμότητα, στυτική δυσλειτουργία, ουρολοιμώξεις, χρόνιο πυελικό άλγος)
 • Προληπτική ιατρική στην ουρολογία (προστάτης, λιθίαση, ακράτεια ούρων, καρκίνος προστάτη - κύστεως - νεφρού, ουρολοιμώξεις) και στην ανδρολογία (στύση, γονιμότητα)
 • Ενδοφλέβια αγωγή
Για τις επισκέψεις υπάρχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και το ταμείο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Για τις πράξεις και το σεξουαλικό ιστορικό υπάρχει επιπλέον χρέωση. Ενημερωθείτε για το κόστος επικοινωνώντας με το ιατρείο.

 
 
 
Ανδρέας Γ. Πετρολέκας Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος MD, FEBU
 
Ανδρέας Γ. Πετρολέκας Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος MD, FEBU